Avís legal

Els continguts i elements gràfics del lloc web www.araesport.cat són propietat i estàn gestionats per Jaume Mayor Martinez:

C/ Sant Isidre, 5
08251 Santpedor (Barcelona)
T. +34 662 07 94 00
info@araesport.cat
NIF: 39357292Z

La totalitat d'aquesta pàgina web és propietat de ARA ESPORT i no pot ser objecte d'explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació, o qualsevol altre manera de difusió no autoritzada expressament.

L'accés a aquest web no atorga als usuaris drets ni cap titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual o industrial dels seus continguts.

D'acord amb la Llei de Protecció de Dades Personals (LOPD 15/99), les dades recollides a partir de correu electrònic o formularis del lloc web entraran a formar part del fitxer automatitzat propietat única de ARA ESPORT que té com a única finalitat la gestió administrativa, comercial i publicitària de l'empresa. Recordi que pot exercir quan ho desitgi el seu dret d'accés i cancel·lació mitjançant un correu electrònic a info@araesport.cat