Tancar
26 Juliol 2021
Salut i rendiment esportiu

Dolor vs Lesió

Normalment pensem que el dolor és una experiència física, és a dir, sento dolor perquè hi ha una cosa al meu cos que l’està provocant, que l’està lesionant. Però no és tan fàcil, el nostre cos és més complex.

Dolor vs Lesió
Normalment pensem que el dolor és una experiència física, és a dir, sento dolor perquè hi ha una cosa al meu cos que l’està provocant, que l’està lesionant. Però no és tan fàcil, el nostre cos és més complex. No sempre que es pateix dolor hi ha una lesió i/o a l’inrevés.

L’Organització Mundial de la Salut defineix el dolor com a “experiència sensitiva i emocional desagradable associada a una lesió tissular real o potencial”.

Aquesta experiència és una senyal d’alarma que apareix quan el cervell interpreta com a perillosa per la supervivència i/o integritat del sistema, la informació que li arriba des dels teixits.

Quan parlem de dolor hem de diferenciar dues parts o dimensions del cos: l’estructural, palpable o física i formada pels ossos, els músculs, etc. (sería com el hardware dels ordinadors), i la virtual o sistema nerviós (que el podríem comparar amb el software), encarregat d’identificar i interpretar tots els estímuls que rep el “cos físic”; ja siguin estímuls externs (calor, fred, olors, etc.) com interns (gana, fatiga, etc). L’interacció d’aquestes dues “dimensions” de l’organisme és el que donarà com a resultat l’experiència del dolor.

Sabem que el mateix entorn i la mateixa experiència són percebuts per cada persona de manera diferent, doncs el mateix passa amb el dolor.
dolor-lesio_insta_text_1-01--3374246.jpg
Alguns aspectes que intervenen en la percepció del dolor

El dolor compleix una funció adaptativa i és útil com a mecanisme per a mantenir-nos vius: ens avisarà, per exemple, si la tassa que agafem crema i ens pot lesionar o ens limitarà la mobilitat d’un dit si ens l’hem trencat.

Però l’experiència del dolor pot estar o no relacionada amb un dany en els teixits. Podem sentir dolor sense que hi hagi cap causa física, cap lesió.

Això pot ser degut a diferents factors, per exemple, que la informació d’alarma sigui equivocada, perquè no tota la informació que fa “saltar les alarmes” és perillosa realment. Que s’activin les alarmes dependrà de la balança entre seguretat i amenaça que percebi el nostre sistema nerviós.

La percepció del dolor també dependrà de com afecti a la funcionalitat i el benestar social i psicològic. En aquest sentit, el dolor en un turmell el viuràn de diferent manera un jugador de futbol professional i una persona que treballi asseguda, ja que no els afectarà de la mateixa manera l’activitat diària.

Un altre factor que influeix en la percepció del dolor és el número de vegades que s’ha patit una mateixa lesió. Si una persona ha patit molts esquinços de turmell i li han provocat molt dolor, el seu sistema nerviós es farà expert en provocar dolor per protegir la zona a la mínima torçada. Encara que no hi hagi esquinç, el cervell provocarà dolor per evitar una lesió potencial però no real. Si el primer cop que es va torçar el turmell va necessitar un estímul de 10 per sentir dolor, ara amb un estímul de 8 ja notarà el mateix dolor.

Podem parlar també del dolor crònic que a diferència de l’agut (precís i limitat en el temps, acció-reacció), el crònic és aquell que dura més de tres mesos, crònic no vol dir per sempre, simplement que es perllonga en el temps.També acostuma a ser un dolor imprecís i els “senyals d’alarma” s’anticipen. Si per experiències prèvies hem après que quan dobleguem el genoll ens fa mal, el sistema nerviós s’avançarà i ens provocarà dolor perquè “ja sap” que aquell moviment serà dolorós.

Tota estructura té una capacitat estructural abans de trencar-se o lesionar-se i una altra capacitat sensitiva que ens avisarà abans del límit de l’estructura per evitar que es lesioni. En aquest supòsit el dolor funciona “correctament”, ara bé, en el cas de dolor crònic o havent tingut lesions prèvies a l’estructura, el límit sensitiu és alterat, apareix molt abans de posar en risc l’estructura, i el dolor ja no és un bon predictor de la lesió.
dolor-lesio_insta_text_biopsico-02--4978757.jpg
Per acabar, i si tornem al títol del article, tinguem en compte que no sempre que hi ha una estructura lesionada es percep dolor ni sempre que hi ha dolor hi ha una lesió. El dolor és biopsicosocial, hi ha molts factors que intervenen en la seva percepció: pot tenir un component biològic (dels teixits), però també hi intervindran en la percepció del dolor les esferes psicològiques (l’angoixa que es pugui tenir, les creences) i social (nivell sociodemogràfic, activitat laboral, etc). Tant és així que, en proves radiològiques es pot trobar un menisc trencat o una hèrnia discal sense que siguin la causa del dolor, només una simple troballa sense relació amb aquest i que la causa del dolor en sigui una altra de ben diferent.

Si voleu aprofundir en aquest tema us deixem alguns llibres i articles acadèmics:
“Explicando el dolor”
Butler, D.S., & Moseley,G.L.
Ed. Noigroup Publications.

“Manual de Medicina del dolor: fundamentos, evaluación y tratamiento”
Ed. Medica Panamericana.

“Beyond nociception: the imprecision hypothesis of chronic pain”
Moseley LG. Vlaeyen JWS.

“The revised International Association for the Study of Pain definition of pain: concepts, challenges, and compromises”
Raja SN, Carr DB, Cohen M, Finnerup NB, Flor H, Gibson S, i altres autors


Marc Comellas
Article publicat a l'Araesport n.21

Escriu el teu comentari

Comentari