Tancar
05 Novembre 2023
Entrevista

Kilian Jornet Fundation

Les muntanyes han jugat un paper fonamental en el creixement esportiu i personal del Kilian Jornet, i és per aquest motiu que la seva preservació s’ha convertit tant en una passió com en una prioritat

Kilian Jornet Fundation
"En la meva curta vida he vist desaparèixer glaceres. Això és només un exemple de l’escala de l’impacte humà al planeta. No podem lluitar contra la naturalesa perquè som la naturalesa i treballant junts/es podem tenir un impacte positiu a la Terra"
-Kilian Jornet-

La Fundació Kilian Jornet neix l’any 2020 amb la missió principal de preservar la muntanya i el seu entorn.

Les muntanyes han jugat un paper fonamental en el creixement esportiu i personal del Kilian Jornet, i és per aquest motiu que la seva preservació s’ha convertit tant en una passió com en una prioritat.

Tot i saber que els entorns de muntanya són diferents segons l’indret del món on ens trobem, gran part de les problemàtiques són compartides, ja que són àrees naturals molt vulnerables.

Les muntanyes tenen un rol clau en el nostre sistema global. Sense les muntanyes i el seu entorn no hi hauria vida, i per això és vital conservar-les i gestionar-les de forma sostenible.

Els entorns de muntanya són una peça fonamental en el nostre dia a dia, ja que cobreixen un 25% de la superficie de la terra i tots els habitants en depenem directa o indirectament:

Ens proveeixen d’aigua

L’aigua dolça és vital per la nostra supervivència. Una part molt important d’aquesta aigua es troba en entorns de muntanya com les glaceres, els llacs o els rius. Les muntanyes proporcionen aigua dolça a més de la meitat de la població mundial ja sigui per beure, ús domèstic, rec, indústria o producció hidroelèctrica.

Proporcionen recursos naturals

Gràcies als ecosistemes de muntanya podem obtenir moltes matèries com fusta, aliments bàsics o la mateixa aigua. A partir d’alguns d’ells, es pot generar energia renovable, ja sigui hidroelèctrica, solar, de biomasa o eòlica; essent aquesta beneficiosa per la salut humana.

Refugis naturals de biodiversitat

Ofereixen refugi a moltes espècies de flora i fauna endèmiques o amenaçades.La biodiversitat és clau per la supervivència del nostre planeta. Els boscos que es troben en els ecosistemes de muntanya són imprescindibles per reduir l’erosió i augmentar la qualitat i quantitat de l’aire i, a més, són una font de fusta com a recurs natural i una barrera física per minvar l’impacte dels desastres naturals.

Aporten resiliència contra el canvi climàtic

Tenen els seus propis mecanismes per lluitar contra el canvi climàtic, ja sigui amb el procés d’absorció del CO2 a través dels boscos o del procés de trencament d’algunes roques (meteorització) -alteració de silicats- o amb la incidència solar dels terrenys nevats. És per aquest motiu que s’ha de començar actuant localment, evitant la vulnerabilitat o pèrdua d’aquests ecosistemes tant característics, per posteriorment influir en les conseqüències del canvi global.

"Crec que un dels grans reptes és convèncer la major part de la població sobre la realitat de l’emergència climàtica que estem afrontant i per això tota la visibilitat del debat climàtic té un gran valor. En l’estadi que ens trobem però, i com va dir Steve House, parlar sense passar a l’acció equival a zero".
-Kilian Jornet-
kjf_3--7258479.jpg
"Protegir les muntanyes i augmentar-ne el seu desenvolupament sostenible és fonamental, però cal començar a petita escala. Aquesta protecció ens ajudarà a augmentar la capacitat de recuperació tant dels habitants com dels principals recursos que proporcionen: aliments, aigua o la conservació de la biodiversitat. Cal abordar el clima i altres canvis de manera integral, i per tant, és indispensable tant la recopilació de coneixements com la sensibilització sobre la importància de les petites accions pel canvi del sistema global vers les muntanyes".
-Kilian Jornet-

En aquesta línea, la visió de la Fundació és clara:

Una societat en la qual els éssers humans viuen amb un ús sostenible dels recursos naturals per garantir la qualitat de vida de totes les espècies, inclosa la nostra, i ens porti a una societat més equitativa. Amb un respecte i coneixement universal de la natura com a valor clau, on la natura estigui integrada en la vida de tots/es i on els espais naturals siguin més amplis i salvatges.

Accions directes

Crear o finançar projectes destinats a solucionar problemes ambientals a la muntanya com ara la neteja de zones contaminades o la instal·lació d’infraestructures sostenibles per reduir l’impacte humà. Amb els projectes d’acció directa, identifiquem un problema concret i intentem resoldre’l amb la implementació de processos més sostenibles.

Educació

Educar la propera generació sobre el canvi climàtic i els seus efectes a la natura i als humans, és una tasca important per aconseguir una societat de zero emissions. Gràcies als projectes educatius, nens, universitaris, esportistes i enamorats de les muntanyes tenen un punt de trobada per conèixer-ne més i donar resposta als seus dubtes. Per conservar el medi cal estimar-lo, i per estimar-lo, cal conèixer-lo bé.

Investigació

La recerca és clau per entendre què està passant al medi i prendre acció. Nosaltres confiem en que es tracta d’un motor pel canvi, i per això, ens involucrem en projectes que treballen per prevenir i entendre els efectes del canvi climàtic.

"Una societat en la qual els éssers humans viuen amb un ús sostenible dels recursos naturals per garantir la qualitat de vida de totes les espècies, inclosa la nostra, i ens porti a una societat més equitativa. Amb un respecte i coneixement universal de la natura com a valor clau, on la natura estigui integrada en la vida de tots/es i on els espais naturals siguin més amplis i salvatges".
-Kilian Jornet-
kjf_web_2--6895469.jpg
PROJECTES CLAU D’AQUEST 2023

Des de la Fundació estem treballant cada vegada més en diversos projectes que ens ajuden a poder assolir els nostres objectius.
L’any 2023 ha estat un any amb l’inici de nous i inspiradors projectes:

Green Trail Concept

GreenTrailConcept pretén millorar la governança dels esdeveniments esportius incorporant pràctiques ambientalment, socialment i èticament sostenibles en la gestió d’esdeveniments de cursa de muntanya, alhora que implica al públic de l’esdeveniment en la realització d’accions més sostenibles i integra els principis d’inclusió i justícia social en l’organització i gestió de esdeveniments. Green Trail Concept és un projecte cofinançat per l’Erasmus+ Programme de la Unió Europea, que busca millorar l’organització d’activitats a la muntanya amb la creació d’una certificació de sostenibilitat per curses de muntanya.

Muntanyes Vives II

Es pretén conscienciar l’espectador de la necessitat de practicar l’esport de forma respectuosa amb el medi. El projecte consta de 4 clips audiovisuals on un tècnic/especialista mediambiental acompanya a l’esportista en la seva pràctica esportiva habitual, fent ressò de l’impacte que té aquesta al medi natural. Les quatre disciplines esportives son l’esquí de muntanya, escalada, barranquisme i córrer per muntanya. Els principals objectius d’aquest projecte, son donar a conèixer els valors naturals de les zones de muntanya a un públic esportiu; sensibilitzar sobre les amenaces i impactes que es generen fruit de l’esport al medi natural; establir les pautes de comportament i recomanacions a tenir en compte per a cada activitat esportiva i apropar la comunitat esportiva a la conservació i estima dels valors naturals.

A la natura no hi deixis rastre

Un projecte educatiu col·laboratiu amb els Agents Rurals i la FEEC, on acostem el coneixement del medi i les bones pràctiques a les aules de primària del territori català.

Outdoor Footprint

Des de la Fundació hem treballat en el desenvolupament d’una APP per a calcular la petjada de CO2 i l’impacte ambiental dels practicants d’esports a l’aire lliure. L’aplicació Outdoor Footprint té com a objectiu principal proporcionar coneixement als usuaris, en particular als practicants d’esports a l’aire lliure, sobre l’impacte ambiental de les activitats a l’aire lliure i el seu estil de vida diari. Està dissenyada específicament per a esportistes que volen comprendre i mesurar l’impacte de la seva pràctica esportiva a l’entorn natural. Volem que aquesta eina sigui un recurs d’informació per poder reduir el nostre impacte ambiental.

The Athlete Climate Academy

Podcast conduït per Kilian Jornet i Huw James, dedicat als atletes per tal d’apropar-los a la ciència i al coneixement del medi ambient per contribuir a la transició de l’esport cap a una conducta més respetuosa amb el medi ambient, oferint informació per tal de reduir el nostre impacte com a practicants d’esports a l’aire lliure.

"És aterridor pensar com l’escalfament global pot donar forma al planeta en les pròximes dècades o com la contaminació pot canviar la biodiversitat del món i la forma en què mengem o trobem aigua per beure. Aquesta por em va fer adonar que necessito canviar la meva manera de viure per ser més coherent amb els valors i l’amor que sento per les muntanyes".
-Kilian Jornet-
kjf_web--6614130.jpg
Article publicat a l'Araesport n.35

Escriu el teu comentari

Comentari