Tancar
17 Juliol 2019
Salut i rendiment esportiu

LA SALUT DE LA DONA ESPORTISTA

A les dones ens agrada fer esport com als homes, malgrat que a molts homes (i dones) encara els sorprèn. Per sort, cada cop hi ha més dones en el món esportiu. Però, a nivell fisiològic, la dona està preparada per fer activitat física? Tot seg

LA SALUT DE LA DONA ESPORTISTA
A les dones ens agrada fer esport com als homes, malgrat que a molts homes (i dones) encara els sorprèn. Per sort, cada cop hi ha més dones en el món esportiu. Però, a nivell fisiològic, la dona està preparada per fer activitat física? Tot seguit ho veurem.

Sabem que fer activitat física requereix energia, oi? I aquesta energia és la que ens queda de la que no s’ha gastat per dur a terme les funcions corporals i els processos metabòlics bàsics (creixement, digestió, sistema immunitari, termoregulació,...).

Cal que la dona tingui suficient energia disponible per a, en primer lloc, cobrir les seves necessitats funcionals i metabòliques i, en segon lloc, per a entrenar. Si no és així, el seu cos es “posa” en estat de supervivència, realitzant unes adaptacions metabòliques i reproductives per protegir les funcions dels òrgans vitals i assegurar-los l’aportació de substrats, deixant en segon terme les funcions no tan vitals, com ara la reproducció.

Segons l’activitat física que practica la dona, sabrem quina energia necessita aportar a través de l’alimentació. Moltes vegades, la dona (i l’home també) esportista creu que s’està alimentant correctament i que adquireix suficient energia quan, en realitat, està creant un dèficit calòric obligant al cos a obtenir energia d’alguna altra banda. Aquesta situació pot provocar una pèrdua de pes excessiu a expenses de greix i, fins i tot, de múscul. Aquest fet no és gens convenient, perquè les dones necessiten tenir un mínim de greix per tal de què la seva funció hormonal i reproductiva no es vegi afectada i, també un mínim de múscul, com a òrgan estructural i antiinflamatori.

Les causes que poden produir un dèficit energètic perjudicial per a la dona esportista són:

- Desordres alimentaris o malnutrició: falta de proteïnes, vitamines, minerals,...

- Mala planificació de l’alimentació: excés de carbohidrats refinats o d’absorció ràpida,...

- Males pràctiques per disminuir pes: saunes, depuracions,...

- Factors externs: exposicions excessives al fred, a la calor o a l’alçada.

- Factors interns: lesions, canvis hormonals,..

La TRIAD de l’atleta és un síndrome que relaciona diferents condicions observades en dones físicament actives i en atletes que inclou:

- Baixa disponibilitat energètica.

- Alteracions del cicle menstrual: no és d’estranyar que les esportistes d’elit (i LES amateurs també) tinguin amenorrea (pèrdua de la menstruació).

- Baixa densitat mineral òssia:
Les esportistes que pateixen més la TRIAD són aquelles que practiquen un esport on el pes és un ítem molt important, com ara el patinatge o la gimnàstica artística.

En aquesta aquesta situació, el sistema immunitari també es veu afectat i pot deixar de funcionar correctament, ja que aquest requereix molta energia. Aquí és quan poden aparèixer els problemes relacionats amb la mucosa digestiva (diarrea, vòmits,..) respiratòria (mucositats, ofec,...) o de la pell (èczemes, urticària,...) que es manifesten en moltes esportistes (i en homes també).

Com a conclusió, la dona fisiològicament està preparada per a la pràctica de l’esport i és important tenir molt clar que:

- Les dones, a nivell fisiològic i biològic, estan programades per reproduir i la seva salut en depèn. Per tant, han de tenir un mínim de greix corporal (reserves) per poder-ho dur a terme.

- Hi ha disciplines esportives on el pes és un ítem molt important i això, indirectament, pot afectar a l’aportació d’energia al cos.

- Una dona activa físicament necessita una aportació energètica superior que una dona sedentària o menys activa. Cal equilibrar la quantitat d’aliments que necessita en funció de l’activitat física que realitza.

- És molt important fer una planificació i periodització de l’alimentació (és molt diferent si es competeix, si es practica un esport de resistència o de força).

- El període del cicle menstrual també afecta la força i a la resistència de la dona. Seria bo planificar els entrenaments i l’alimentació segons el cicle menstrual. D’això en podem parlar en un altre article.


Bibliografia:
- NativAetal.,MedSciSportsExerc.2007
- http://nutriscience.es/2017/11/21/que-tienen-que-ver-el-rendimiento-deportivo-la-salud-de-la-mujer-
deportista-y-eistein/

Per Ariadna Hernández Paraire ARAESPORT n.5
Farmacèutica i Psiconeuroimmunòloga clínica.
Especialista en Anàlisis Clíniques i Nutrició Esportiva.

Escriu el teu comentari

Comentari